FNV-consulenten Spoor: visitekaartjes op de werkvloer

De eerstelijns ledenservice van de vakbond vindt plaats direct op de werkvloer. En het werk dat deze FNV-consulenten Spoor verrichten, wordt hoog gewaardeerd. ‘Ze zijn het visitekaartje van de bond.’

What’s in a name? Neem de aloude vakbondskontaktpersoon (vkp’er) die later consulent ledenservice personenvervoer (clp’er) ging heten, vervolgens een tijdje bedrijfsconsulent werd genoemd en daarna toch weer clp’er werd. Maar al die tijd hetzelfde deed. Namelijk op de werkvloer individuele FNV-leden met problemen bijstaan.

Vergeet al deze namen en afkortingen; vanaf nu spreken we alleen nog over FNV-consulenten. Duidelijke naam, géén moeilijke afkorting. Werkt de consulent in de schoonmaak, dan luidt zijn titel FNV-consulent Schoonmaak, is hij bouwvakker, dan spreken we van FNV-consulent Bouw.

FNV Spoor heeft onlangs vijf nieuwe FNV-consulenten Spoor aan de lijst van bestaande consulenten toegevoegd. Zij hebben de bijbehorende pittige opleiding met succes afgerond. Overigens noemen we alle bestaande clp’ers (sorry voor de afkorting) bij het spoor nu ook FNV-consulenten Spoor. Zij hadden deze opleiding al eerder afgerond, zij het in een iets andere vorm.

‘We hebben een nieuwe professionaliseringsronde doorgevoerd bij de opleiding van onze kaderleden die vakbondshulpverlening bieden op de werkvloer’, vertelt FNV Spoorbestuurder Jacqueline Lohle. ‘Vandaar ook de nieuwe naam. De FNV-consulenten adviseren en begeleiden collega’s, maar nemen hun problemen niet over. Ze bieden een helpende hand.’

Deze vorm van eerstelijns ledenservice bestaat al jaren, maar aanvankelijk alleen bij het openbaar vervoer (spoor, busvervoer) en een enkele andere sector. Lohle: ‘Ik kwam het voor het eerst tegen toen ik acht jaar geleden als bestuurder bij FNV Spoor begon. Ik was direct onder de indruk. Wat een succes had die aanpak. Daarom heb ik me er sterk voor gemaakt de opleiding verder op te tuigen en de functie van de consulent dieper te verankeren in de organisatie. Dat is gelukt. Alle sectoren hebben inmiddels FNV-consulenten. Dat is dus mede te danken aan het succes van de consulenten in het openbaar vervoer. Duidelijk een kwestie van goed voorbeeld doet goed volgen.’

En nu is de scholing dus, opnieuw mede op initiatief van Lohle, wederom aangepast en verder geprofessionaliseerd. ‘We investeren graag in deze kaderleden’, zegt ze. ‘Ze zijn tenslotte het visitekaartje van de FNV op de werkvloer.’


Sinds de laatste professionaliseringsslag hebben vijf nieuwe FNV-consulenten Spoor de vernieuwde opleiding afgerond. In totaal komt het aantal spoorconsulenten hiermee nu uit op ongeveer dertig. Maar er is plaats voor meer, want er zijn nog vacatures.

Wie zijn deze vijf nieuwkomers, en wat drijft hen? We stellen ze hier kort voor. De namen en bereikbaarheid van de andere FNV-consulenten Spoor vind je op de website www.fnv.nl/spoor.


Danielle Goes, dienstindeler bij ProRail, Den Haag:

‘Ze noemden mij hier op het werk al langer “de afdeling maatschappelijk werk en dienstverlening”. Ik help mensen namelijk graag. Dus wie vragen had, wist me te vinden. Omdat ik wel weer eens iets wilde leren, ben ik de consulentenopleiding van de bond gaan volgen. Zes volle dagen verdeeld over vier maanden. Ik heb er veel van opgestoken. Ik vind het fijn om te doen, en collega’s vinden het fijn om serieus genomen te worden. Vaak is het probleem delen al genoeg voor ze. Maar soms moet er meer gebeuren.’

Bert van Dasselaar, transportcoördinator bij DB Cargo, Utrecht:

‘Wat mij drijft is het bestrijden van onrecht. Doordat de machtsverhoudingen steeds sterker worden, durven mensen niet meer voor zichzelf op te komen. Dat is onnodig en zou ook niet moeten kunnen. Het is goed dat er iemand is die hen bijstaat. Dat ervaar ik zelf als best een grote verantwoordelijkheid. Want het moet wel kloppen wat je zegt. Maar ik kan natuurlijk altijd nog sparren met een deskundige van de bond.’

Ingrid Bakx, vakspecialist bij NS, Utrecht:

‘Als gevolg van enkele ingrijpende veranderingen op onze afdeling en na overleg hierover met de bond begreep ik opeens dat de FNV veel meer voor de mensen doet dan ik dacht. Bestuurder Henri Janssen vroeg me of ik ook niet actief wilde worden. Toen heb ik op de website gekeken en gekozen voor de functie van consulent. Ik vind het inmiddels prachtig werk om te doen. Niet altijd even leuk, maar wel steeds weer een uitdaging. Je helpt mensen en hebt veel contacten. Ik wil zichtbaar zijn, en loop daarom regelmatig ongevraagd bij collega’s op andere afdelingen binnen.’

Guus Dols, coördinator wal bij NS in Limburg:

‘Ik ben al een hele tijd kaderlid van FNV Spoor. Dat ik nu consulent ben geworden is eigenlijk een logische stap. Onze huidige consulent Willy Wauthlé gaat over een tijdje het bedrijf verlaten, en stopt dan ook als consulent. Dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben met de opleiding begonnen. Nu ik het certificaat op zak heb, ga ik proberen medewerkers te helpen zodat ze gezond de eindstreep kunnen halen. Mensen helpen daar put ik mijn tevredenheid uit. En ik leer natuurlijk zelf ook een heleboel tijdens dit proces.’

Leon Hendriks, hoofdconducteur bij NS, Nijmegen:

‘Ik ben eigenlijk nog maar kort bij FNV Spoor. Niet meer dan een jaar. Het begon toen ik me ging mengen in de pensioendiscussie en wat prikkelende stellingen op een discussieplatform van de bond achterliet. Dat trok de aandacht, en zo is het contact gegroeid. Zo kwam ik ook in contact met Wisse van der Velde, de huidige spoorconsulent voor onze regio Arnhem – Nijmegen. Dat klikte. Hij heeft me overgehaald, ook omdat hij zelf over een paar jaar met pensioen gaat. Dan kunnen we nu nog samen optrekken en kan ik van hem leren. Mijn ervaringen tot nu toe: best pittig, want er wordt veel kennis en know how van je gevraagd, maar ook erg dankbaar werk. Fijn om te doen dit!’