Doelen stellen

Onlangs ben ik gekozen tot voorzitter van de FNV-sectorraad Vervoer. Dank aan allen die op mij gestemd hebben voor het vertrouwen. Voor degenen die geen duidelijk beeld hebben van de sectorraad: dit is het overkoepelend orgaan van alle subsectoren binnen vervoer: spoor, streekvervoer, multimodaal, besloten bus, taxi, transport en logistiek, havens, veerdiensten en luchtvaart.

De FNV vindt dat de leden maximaal invloed moeten hebben op de koers van de bond. Daarom mag iedereen meepraten. Doen we dat allemaal tegelijk, dan verstaan we elkaar niet meer. Daarom gebeurt dit getrapt. Via het Ledenparlement, maar ook via de (sub)sectorraden die de (sub)sectoren vertegenwoordigen.

Als voorzitter van de sectorraad Vervoer wil ik de stem van de leden laten doorklinken. Dat lukt niet door ons als vergadertijgers in vergaderzaaltjes op te sluiten en als subsectoren voor onze eigen belangen te strijden. Wel door samen te werken, gemeenschappelijke doelen te stellen en naar de toekomst te kijken. We willen de hele sector versterken!

Hierin zie ik een belangrijke rol weggelegd voor onze kaderleden en sectorconsulenten (zie het artikel verderop in dit blad). Het eerste waar ik me persoonlijk sterk voor zal maken is dat zij goed toegerust worden voor hun taak. Aansluitend zullen we hen vragen naar het geluid van de werkvloer. Zo liggen er meer opdrachten, maar laat ik eerst maar eens beginnen met deze twee persoonlijke doelen.


Fred van Oort,
voorzitter sectorraad Vervoer en voorzitter en vice-voorzitter van de OR en Europese OR van Deutsche Bahn Cargo