Ondertussen op Facebook …

De FNV leden zijn met tweederde meerderheid vóór het pensioenakkoord. Nu is het zaak de rangen te sluiten en te zorgen voor een goede uitwerking van de mogelijkheden voor nadere afspraken in de cao’s. Op de algemene Facebookpagina FNVonline geven diverse FNV-leden hier goede argumenten voor.

De leden van de FNV hebben in overgrote meerderheid ingestemd met het pensioenakkoord: 76 procent stemde voor, 23 procent tegen en 1 procent had geen mening. Ook de opkomst was met 375.823 uitgebrachte stemmen opvallend hoog. Maar van brede eensgezindheid is helaas (nog) geen sprake. Terwijl dat juist nu hard nodig is. Gezien de reacties op de werkvloer lijkt het er op dat juist in de sectoren waar het hardst gestreden is (met stakingen) nu ook de meeste tegenstemmers te vinden zijn (zie voor een mogelijke verklaring hiervoor het interview met pensioenonderhandelaar en FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga elders in dit e-magazine).

Op de Facebookpagina FNVonline zijn de tegenstanders van het pensioenakkoord in de meerderheid. Daartussen zijn echter ook veel andere geluiden te horen. Hieronder enkele citaten ter inspiratie.


‘Ik ben een ja-stemmer en begeef me vrijwillig in dit wespennest. Met dit akkoord kan de bond nu verder met uitonderhandelen. Als hier nee op gezegd was, dan was alles van tafel geveegd door Rutte met zijn geldgraai regering.’


‘Nou, ik ben er trots op te zeggen dat ik gewoon vóór heb gestemd. We leven niet meer in de samenleving van het oude pensioenstelsel en we moeten ons aanpassen. Dat is een regel van de natuur. Je kan wel blijven denken in het verleden maar heeft dat zin? Je komt niet verder door nee te zeggen, je kop in het zand te steken en te wachten wat er gaat gebeuren.’

‘Hoewel ik nee heb gestemd omdat er in mijn ogen te veel open einden aan zitten, leg ik me toch neer bij deze op democratische wijze tot stand gekomen uitslag en vertrouw nu verder op de deskundigen in de stuurgroep.’


‘Met dit onderhandelingsakkoord is een basis gelegd om tot verder overleg te komen.’


‘Ik heb voor gestemd want er is dankzij de FNV toch heel wat bereikt. De komende jaren is er (zonder pensioenkortingen en verder oplopende AOW-leeftijden) nu ruimte om er verder iets beters van te maken. Dus laten we nu onze winst pakken en daarna verder onderhandelen en eventueel actievoeren.’


‘Ik blijf lid! Ik ben dit jaar 40 jaar lid en daar komen er nog wel een paar bij. Ik lees hier een hoop akelig gescheld. Hoewel ik in de loop der jaren ook kritiek heb gehad op de vakbonden, zie ik het als een groot goed dat we in dit land lid mógen zijn! En dat je, als je niet lid bent, mooi meelift in een cao die er niet was gekomen als we geen vakbonden hadden gehad. Veel leden hebben in de afgelopen jaren hun lidmaatschap opgezegd. Als nóg meer mensen gaan opzeggen, kunnen we het over een paar jaar schudden met z’n allen. Ook met de pensioenen!’


‘Wat een domme mensen om het FNV-lidmaatschap nu op te zeggen. Straks hebben we geen bond meer over die voor ons in de bres kan springen. Nee, ik ben ook niet echt blij met deze overeenkomst. Maar het is altijd nog beter dan niets. Dus niet opzeggen, maar samen de schouders er onder voor een betere toekomst.’