Spoor breed achter pensioenacties

Opvallend veel spoormedewerkers steunden de pensioenacties op 18 maart en 28 en 29 mei jongstleden. Dat heeft effect gehad. De politiek is naar aanleiding van de acties in beweging gekomen, met als gevolg dat er eindelijk een pensioenakkoord kon worden afgesproken.

Binnenkort verschijnt er een nieuw FNV Spoor e-magazine dat volledig gewijd zal zijn aan de acties en aan dat akkoord. Houd daarom onze website in de gaten (www.fnv.nl/spoor). Daar laten we je het weten zodra dat e-magazine is verschenen. Ook zullen we het verschijnen per e-mail aankondigen aan onze leden van wie we het (juiste) e-maildres hebben.

Wordt dus vervolgd.