Eensgezind

Mooi om te zien, vind ik, de eensgezindheid onder de spoormedewerkers rond de pensioenacties. Wat een actiebereidheid! Het is lang geleden dat we zo veel spoorpersoneel klaar hebben zien staan om het werk neer te leggen. En dat heeft gewerkt, zo lijkt het. Er ligt inmiddels een onderhandelingsresultaat. Binnenkort maken we een nieuw speciaal e-magazine, geheel gewijd aan de pensioenacties, het onderhandelingsresultaat, de uitslag van het referendum hierover onder de FNV-leden en de uiteindelijke beslissing van ons Ledenparlement. Zodra dat magazine klaar is, sturen we jullie een bericht.

Ter herinnering: de acties waren gericht op een fatsoenlijke oudedag voor iedereen. De bond vind het te gek voor woorden dat de politiek zit te frutselen aan zo’n beetje het beste pensioenstelsel ter wereld en meent mensen tot op het bot te mogen verslijten voordat ze aan hun AOW toekomen. We laten ons prachtige stelsel toch niet om zeep helpen?!

De FNV heeft in drie punten geformuleerd die we nodig hebben voor een goed pensioen:

  1. Bevriezing van de AOW-leeftijd en geen boete op eerder stoppen met werken;
  2. Indexatie van de pensioenen; en
  3. Een pensioen voor iedereen


Bevriezing van de AOW-leeftijd staat niet voor niets op nummer 1. Iedereen wil gezond de eindstreep halen. Ook spoormensen. Vroeger konden ze met de vut of in ieder geval na veertig en wat later na vijfenveertig dienstjaren er uit. En nu moeten zij opeens doorwerken tot hun 68e of misschien wel 69e?

Dit laatste is voor de FNV geen optie. Zeker niet voor mensen in zware beroepen die vaak al op relatief jonge leeftijd zijn begonnen met werken. Ook bij het spoor wemelt het van de zware beroepen. Niet alleen op de trein en in de werkplaatsen. Onregelmatige werktijden, agressie en geweld, suïcides op het spoor, vrijwel alle spoormedewerkers hebben er mee te maken.

Velen zijn het eens met de bond, zo blijkt uit de eerder genoemde actiebereidheid. Ik hoop dat die eensgezindheid blijft bestaan zo lang als dat nodig is.


Henri Janssen,

bestuurder FNV Spoor