Een brij van gele en
oranje hesjes

Goed om te weten: mensen die op of aan het spoor werken, zijn herkenbaar aan hun gele hesjes. Die moeten ze verplicht dragen. De veiligheidsfunctionarissen die waken over hun veiligheid dragen oranje hesjes. Eveneens verplicht. De kleuren van de hesjes maken dus duidelijk wie welke rol vervult langs het spoor.

Nu wil het geval dat de kleurstelling in bijvoorbeeld het wegenonderhoud precies andersom is. Dus de wegwerkers in het oranje, en de veiligheidsfunctionaris in het geel. In bijvoorbeeld Duitsland is dat ook zo. In het belang van de eenduidigheid schakelen de railinfrabedrijven op voorstel van de brancheorganisatie van de spooraannemers RailAlert per 1 juli aanstaande over naar deze “omgekeerde kleurstelling”. ProRail doet ook mee.

‘Op het spoor blijven er echter uitzonderingen’, vertelt Cees de Vink bij NS, veiligheidskundige en tevens lid van de Werkgroep Spoorwegveiligheid van FNV Spoor. ‘Dat zijn de vervoerders van reizigers en goederen over het spoor. Dus kunnen machinisten, conducteurs, medewerkers van NedTrain en alle andere spoormedewerkers zich blijven hullen in gele hesjes.

“Op het spoor blijven
er echter uitzonderingen”

Dat maakt het wel wat verwarrend wanneer zij medewerkers van de infrabedrijven of ProRail langs het spoor tegenkomen. Welke passerende machinist ziet in de brij van gele en oranje hesjes dan nog het verschil tussen de veiligheidsfunctie en het uitvoerend personeel?’

Vanuit het oogpunt van uniformiteit zou De Vink het een goede zaak vinden als ook de spoorvervoerders het besluit van RailAlert gaan volgen en het eigen personeel voorzien van oranje hesjes. Dit vindt de bedrijfsafdeling NS van FNV Spoor overigens ook. Die heeft hierover vragen gesteld in het vakbondsoverleg met de NS-directie, maar tot op heden nog geen antwoorden gekregen. Zolang de spoorvervoerders niet meedoen, is maar te hopen dat iedereen straks door de hesjes het bos nog ziet.