‘Ik kijk nu anders naar vakbondswerk’

Harald Vogd is ‘iemand die nogal eens ergens wat van vindt’. Maar dan moet je er ook wat mee doen, meent hij. Zo kwam hij terecht in de onderhandelingen bij NS over de sociale consequenties van de reorganisatie bij Klantbegeleiding.

'Sociaal plan werkt vooral aanvullend en is niet compleet'

De afdeling Klantbegeleiding van NS bevindt zich al jaren in een reorganisatie. In 2011 werd het aantal productie-eenheden waarover de medewerkers verdeeld zijn ingekrompen van dertien naar vijf en gingen zestien fte in de uitvoering verloren. Nu wordt er verder gekrompen naar drie regio’s en wordt een deel van de functies overgeheveld naar het OCCR in Utrecht.

‘De reorganisatie verloopt niet soepel’, vertelt operationeel manager bij Klantbegeleiding Harald Vogd. ‘Hij duurt lang en wordt op verschillende manieren aangevlogen. Dat leidt tot onduidelijkheid en daarmee ook onrust. Dat maakt het zo vervelend.’

Buitendienststellingen

De medewerkers van Klantbegeleiding hebben als taak verstoringen in de treindienst voor de reiziger zo soepel mogelijk te laten verlopen. In geval van calamiteiten maar ook bij geplande buitendienststellingen en evenementen. Ze regelen busvervoer, sturen wachtdiensten, verzorgen bewegwijzering en doen meer van dit soort zaken.

In totaal werken een kleine zestig mensen bij Klantbegeleiding, inclusief staf en ondersteunend personeel. ‘De meesten van ons zijn al 25 jaar of meer in dienst’, aldus Vogd. ‘Je snapt dat een reorganisatie er bij zo’n doelgroep behoorlijk in kan hakken. Er is deze keer echter één geruststelling: iedereen heeft baangarantie. Niemand moet er verplicht uit.’

Niets aan het handje dus, zou je zeggen. Temeer omdat NS als bijlage bij de cao een prachtig sociaal plan heeft. Dat dekt alle verdere onzekerheden af. ‘Klopt’, erkent Vogd, ‘Maar het sociaal plan werkt vooral aanvullend op het afdekken van bepaalde onzekerheden. Het is echter niet compleet. Denk aan goede afspraken over de reistijden voor mensen die op een andere werkplek moeten gaan werken. Of over de waardering van nieuwe functies. Deze zaken spelen nu bij ons en daar moesten we nog afspraken over maken met de werkgever.’

Intensief

Omdat Vogd iemand is ‘die nogal eens ergens wat van vindt’, kwam hij bijna als vanzelf bovendrijven als vertegenwoordiger van het personeel toen de onderhandelingen met de werkgever begonnen. Hij was trouwens ook degene die eerder al de vakbond er bij haalde.

‘Ik werk nu 35 jaar bij NS en dit was de eerste keer dat ik bij dit soort onderhandelingen heb gezeten’, zegt hij. Het was heel bijzonder. Intensief ook, want je wilt toch goede afspraken voor het personeel. Terwijl aan de andere kant van de tafel mensen zitten die goede dingen voor NS willen afspreken. Daar moet je samen uit zien te komen.’ Het overleg heeft volgens hem ‘een keurig akkoord opgeleverd, hoewel we niet iedereen 100 procent tevreden hebben kunnen stellen. Sommigen zullen verplicht op het OCCR in Utrecht moeten gaan werken en anderen zullen een langere reistijd naar hun nieuwe werkplek voor lief moeten nemen. Maar we hebben goede afspraken over het behoud van salaris en terugkeer naar de eerste keus van werkplek bij vacatures.’


Vogd zat aan tafel naast zijn vakbondsbestuurder Christa Burger van FNV Spoor. ‘Ik had haar nog niet eerder ontmoet, maar het klikte meteen. Christa deed de onderhandelingen. Mijn inbreng was vooral op inhoudelijk vlak. Ik legde zeg maar de verbinding tussen de praktijk en het papier, en omgekeerd.

De onderhandelingen hebben zijn visie op het vakbondswerk veranderd, zegt hij. ‘Daar kijk ik nu met heel andere ogen naar. Hier ging het om afspraken voor zestig mensen. Het cao-overleg gaat om afspraken voor 20.000 NS’ers. Probeer dan maar eens iedereen tevreden te stellen. Dat lukt niet. Bij ons was ook niet iedereen even blij. Dat vond ik jammer en voor mezelf een beetje teleurstellend, want ik had het zelf ook graag anders gezien. Maar onderhandelen is geven en nemen. Ik heb de uitkomst in het team toegelicht en verteld hoe we daartoe zijn gekomen. Dit was wat het meest in de buurt kwam van wat de medewerkers van Klantbegeleiding wilden bereiken.’

Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de leden van FNV Spoor ingestemd met de afspraken die zijn gemaakt over de reorganisatie van Klantbegeleiding. Dit betekent dat er op korte termijn uitvoering aan zal worden gegeven.