Dankbare kaderfunctie: clp

Het is misschien wel de meest bevredigende functie die een kaderlid van FNV Spoor kan vervullen: clp zijn en spoorcollega’s helpen. Twee van hen vertellen wat zij zoal tegenkomen.


Ze kunnen voorbeelden geven van regelrechte successen. Van zaken waarbij je de tranen in de ogen schieten. En van ruzies op de werkvloer die al weken, soms maanden of zelfs nog veel eerder al in de kiem gesmoord hadden kunnen worden.

Welkom in de wereld van de consulenten ledenservice personenvervoer (clp). Ze vormen de voorhoede van het vakbondskaderwerk. Ze zijn op de werkvloer aanspreekbaar voor collega’s in de problemen zijn gekomen. Ruzie met een leidinggevende. Een verschil van mening over de werktijden. Onduidelijkheid over het aanvragen van buitengewoon verlof. Verzin het maar. De clp gaat met de collega mee naar gesprekken met de leidinggevende, bemiddelt of stuurt indien nodig zaken door naar de deskundigen – vaak de juristen – van de bond.

Silvana Francken: ‘Het is fijn dat je een rol van betekenis voor iemand anders kan spelen’

Waardevol werk

‘Het is waardevol werk’, zo bestempelt dienstindeler bij NS in Roosendaal Silvana Francken haar clp-schap. ‘Het is fijn dat je een rol van betekenis voor iemand anders kan spelen. Soms ben je zelfs een regelrechte steun en toeverlaat. Zoals recent in de kwestie rond een collega die twee jaar geleden een herseninfarct had gehad en daardoor deels aan geheugenverlies leed. Nu was het onvermijdelijke moment gekomen dat NS en hij afscheid van elkaar moesten nemen. Ik heb hem in de gesprekken met de werkgever begeleid. Zeg maar als zijn geheugen. Dat vond hij fijn en daar was hij dankbaar voor. Het was al met al een triest verhaal, al is het afscheid met veel wederzijds respect tot stand gekomen. Daarom is het wél een mooi verhaal dat mij diep heeft geraakt.’

Haantjes

Soms bestaat het waardevolle werk uit eenvoudige bemiddeling. Dan fungeert de clp als mediator in een kwestie die om niet veel meer draait dan twee haantjes die tegenover elkaar staan en weigeren toe te geven. Gerard van Os, hoofdconducteur in Utrecht én clp geeft een voorbeeld. ‘Een medewerker van NS had zijn herinstructies niet gevolgd waardoor zijn EHBO-bevoegdheid was verlopen. Daarom moest hij de cursus opnieuw doen bij NS Opleidingen in Amersfoort. Het is gebruikelijk dat NS’ers daar in uniform naartoe gaan. In dit geval was er echter wat ruis op de lijn en had de betreffende persoon dat niet of verkeerd begrepen. Gevolg was wel dat hij werd weggestuurd. Net als enkele anderen overigens. Maar deze persoon vond dat niet leuk en zei daar wat van. De cursusleider voelde zich geïntimideerd en beklaagde zich bij de teamleider van de man.’

‘Het aansluitende gesprek tussen de teamleider en de man liep volledig uit de hand’, vervolgt Van Os. Er werd vanalles bij gesleept en de emoties liepen hoog op. Uiteindelijk trok de teammanager een paar werkuren van de man in, omdat hij wel afwezig was geweest maar geen cursus had gevolgd. Daarop diende de man een klacht in bij de klachtencommissie van NS, dat sommigen ook wel kennen als het oude scheidsgerecht. Hij vroeg mij om hem bij te staan als woordvoerder.’

De klachtencommissie gaf de man gelijk, maar daar draait het voor Van Os niet om. ‘Hij kreeg gelijk omdat NS nog aanvullend onderzoek naar de intimidatie zou doen, maar na drie maanden nog steeds niets had gedaan. Verder zat die man er zelf gewoon naast, want iedereen weet dat je in uniform op cursus moet verschijnen. Dat hierover vervolgens ruzie ontstond was dan ook volledig zinloos. Het kon alleen maar gebeuren omdat beide mannen niet tegenover elkaar hebben willen toegeven. Hadden ze mij er eerder bijgehaald, dan weet ik zeker dat ik de boel al in een vroeg stadium had kunnen sussen. Moraal van mijn verhaal: trek bij problemen eerder aan de bel bij je clp.’

Geraakt door deze verhalen en overweg je zelf ook clp te worden? Meld je dan bij je bestuurder van FNV Spoor.

Gerard van Os: ‘Trek bij problemen op de werkvloer eerder aan de bel bij je clp’