Met FNV in de OR/OC blijft NS op het sociale spoor

Stemadvies: ga stemmen!

Alsjeblieft, hierbij helemaal gratis en voor niets een stemadvies: ga vooral stemmen

tijdens de medezeggenschapsverkiezingen bij NS!

Behoefte aan een eveneens geheel kosteloos maar gekleurd stemadvies? Stem dan op een van de kandidaten die namens FNV Spoor op de diverse verkiezingslijsten bij NS staan.

De stembussen voor de verkiezingen van de oc’s, de or én de cor bij NS zijn eind augustus geopend en sluiten weer op 26 september aanstaande. FNV Spoor is gebaat bij een grote opkomst. Onderzoeken hebben uitgewezen dat de achterban het nog wel eens laat afweten en de gang naar de stembus niet maakt. Dat is natuurlijk doodzonde. Anders dan andere vakbonden vertegenwoordigt FNV Spoor ál het personeel bij NS. Uiteraard wil de bond daarom ook ál het personeel in de medezeggenschap vertegenwoordigd zien. Maar aan ons zal het dus niet liggen. Kijk ook maar eens naar de brede samenstelling van onze kandidatenlijst

Misverstanden

Mogelijk bestaan er altijd nog wat hardnekkige misverstanden die de gang naar de stembus verhinderen. Bijvoorbeeld dat de medezeggenschap zich alleen maar met grote concernzaken zou bemoeien die ver van de medewerkers afstaan. Niets is minder waar. De cor, or en oc’s denken mee over zaken die het personeel heel direct raken, bij wijze van spreken tot en met het merk koffie dat geschonken wordt op de werkvloer en de verkrijgbaarheid daarvan. Maar ook zaken zoals de marktwerking of de spelregels rond het ziekteverzuim vertalen zich uiteindelijk vrijwel altijd in directe consequenties voor de individuele medewerkers.

En nog zoiets: de medezeggenschap zou vooral iets zijn van en voor het rijdend personeel, en niet voor al die andere NS’ers op kantoor, op de perrons, in de stationshallen of achter de infobalies. Ook dit is een misvatting. En als dit al waar zou zijn, dan kun je hier zelf verandering in brengen door te gaan stemmen op iemand uit je eigen spooronderdeel of functiegroep.

Natuurlijk geldt ook voor NS Instandhouding (voorheen NedTrain) dat er veel zaken door de or en oc’s worden behandeld. Denk daarbij aan WEB of automatiseringsvraagstukken. Ook voor deze NS’ers is het daarom juist nu belangrijk om te stemmen, zodat ook hun belangen in de toekomst geborgd worden. Dus nogmaals: ga vooral stemmen, bij voorkeur op een van de kandidaten van FNV Spoor en kies dan iemand uit je eigen spooronderdeel of functiegroep.

Meer weten? Kijk voor onze inzet én onze kandidaten op www.fnv.nl/spoor.