Medewerkers zijn het
kapitaal van NS!

FNV Spoor gaat de komende or-verkiezingen bij NS in vanuit het standpunt dat de medewerkers het kapitaal van NS zijn, niet de sluitpost.

Laten we de hoofdboodschap kort houden. Noteer in je agenda: vanaf 29 augustus medezeggenschapsverkiezingen bij NS. En laten we het zeggen zoals het is: rete-belangrijk. Werkdruk, roosters, scholingsbeleid, veiligheid, onkostenvergoedingen, arbo-beleid, reorganisaties; waar praat de medezeggenschap eigenlijk niet over mee? De agenda voor de komende tijd staat vol met onderwerpen die de medewerkers direct raken, en daar kan en mag de medezeggenschap over meepraten. Namens álle spoormedewerkers.

In het vorige nummer van dit FNV Spoor Magazine hebben we aandacht besteed aan de nieuwe medezeggenschapsstructuur bij NS. De plaatselijke onderdeelscommissies (poc’s) verdwijnen doordat diverse productiegebieden worden samengevoegd. Er komen straks zes oc’s voor het rijdend personeel (nu dertien poc’s), te weten de oc-regio’s Noordwest, West, Midden, Zuid, Noord en West. Verder zijn er nog vier landelijk opererende oc’s: Centraal, International, Veiligheid & Service en Service & Stations. Uiteraard wordt er ook gestemd voor nieuwe een or bij zowel NSR als NedTrain, en komt er boven dit alles één centrale ondernemingsraad te hangen.

Menselijke maat

FNV Spoor neemt aan de verkiezingen deel met eigen kandidatenlijsten. De leden die zich kandidaat hebben gesteld, hebben inmiddels bij de bond gesprekken gevoerd over de wederzijdse verwachting. Op basis van de uitkomsten hiervan stelt de Divisieraad Spoor op 29 juni aanstaande de kandidatenlijsten samen. Daarna gaan de kandidaten campagne voeren.

Slogans voor de komende verkiezingen heeft de bond nog niet vastgesteld. Vast staat wel dat de leidraad in de campagne zal zijn dat de medewerkers het kapitaal van NS zijn, en niet

de sluitpost op de begroting. De menselijke maat moet bij NS terug, vindt de bond. Vanuit deze stelling zullen andere streefpunten, wensen en eisen geformuleerd worden.

De digitale stemming (zoals gezegd vanaf 29 augustus) is overigens geopend tot 26 september. Maar waarom bijna een maand na de opening van de stembus wachten met je stem te laten horen? Bovendien zullen de FNV-kandidaten je bij de les houden via diverse kanalen waarop zij campagne voeren: prikborden, intranet, facebook, twitter, en natuurlijk de FNV Spoor-website, waar een speciale medezeggenschapverkiezingspagina zal worden aangemaakt.