Solidariteit

Kijk, zo is de Dag van de Arbeid dus óók bedoeld. Het mag dan wel een dag van vreugde en strijd zijn (zie ook pagina 5), maar voor de leden en kaderleden van FNV Spoor die dit jaar in Den Haag meeliepen in de 1 mei-manifestatie van de bond was het mede een dag van solidariteit. Ze betuigden hun steun aan hun collega’s in het regionale bus- en treinvervoer, die op dat moment voor de tweede dag staakten voor meer loon en – voor hen veel belangrijker nog – minder werkdruk.

Mooi om te zien, die verbondenheid. Vreemd dus eigenlijk dat de bond de Dag van de Arbeid ook een tijd niet heeft gevierd. ‘Dat was onder meer het gevolg van de richtingenstrijd binnen de FNV over de vraag of we ons moesten richten op het activerend vakbondswerk of meer op individuele dienstverlening’, legt lid van het dagelijks bestuur Zakaria Boufangacha uit. ‘Maar vier jaar geleden zijn we weer met de 1 mei-viering begonnen. Collectief en solidair. Oude termen misschien, maar ook vandaag de dag nog zeer actueel.’